Chính sách chất lượng

  • Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ sư giám sát, đội ngũ đốc công, quản lý dự án có nặng lực chuyên môn cao và đảm bảo tuân thủ việc thực hiện theo chính sách chất lượng của Công ty trong quá trình thực hiện dự án. Phương châm tuyển dụng là cấp trên hướng dẫn và chia sẻ với cấp dưới, người cũ hướng dẫn và chia sẻ với người mới và cùng học hỏi, trau dồi, cập nhật công nghệ, kinh nghiệm mới lẫn nhau.
  • Hợp tác với nhà cung cấp, các nhà thầu phụ có uy tín và năng lực thi công sản xuất; Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng vật liệu xây dựng & vật tư kỹ thuật có chất lượng cao và nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý bằng việc tuân thủ và kiểm soát nghiêm ngặt quy trình thi công: nguồn cung ứng vật tư, các biện pháp kỹ thuật, tiến độ thi công, quy định về an toàn lao động – vệ sinh môi trường, các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.
  • Tổ chức các lớp tập huấn và nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân sự quản lý và nhân sự thi công.
  • Tuân thủ các quy định của luật pháp; Các quy định, tiêu chuẩn của ngành nghề hoạt động.
  • Nỗ lực thực hiện các cam kết chất lượng, tiến độ công trình đã cam kết với các đơn vị đối tác.

Chúng tôi hiểu giá trị của sự tin cậy và chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện các cam kết chất lượng với mục tiêu kiến tạo nên những công trình bền vững.